Aktiva donationer

  1. Kampanj i Skåne

    Skåne är en av de landsdelar där vi har störst chans att ta mandat - hjälp oss på vägen dit!
    10 294 kr donerat av 30 000 kr
  2. Riksdagsvalet 2018

    Var en av de som hjälper oss in i Riksdagen!
    1 308 kr donerat