EU-val 2019: Broschyrer

2.22% Insamlat
100 kr donerat av 4 500 kr
1 donatorer
29 dagar kvar

Målsättningen är att trycka upp 3 000 broschyrer med ingående information om den politik vi går till val på och presentationer av kandidaterna vi ställer upp med.