Altingets nätverk kring cybersäkerhet

Fem träffar med föredrag och samtal - med efterföljande rapporter ur ett pirat-perspektiv.
100.89% Insamlat
11 350 kr donerat av 11 250 kr
18 donatorer
Kampanjen är avslutad

Rätt balans mellan cybersäkerhet och personlig integritet på nätet är mycket viktig för en modern fungerande demokrati, och i dagens politiska klimat går det tyvärr inte att ha en konversation om rätten till personlig integritet utan att ha det ställt mot cybersäkerhet.

Piratpartiet är det enda partiet som har den personliga integriteten och rätten till ett privatliv på nätet som en huvudfråga. Därför är det viktigt att vi finns på plats när olika kommuner och myndigheter diskuterar cybersäkerhetsfrågor. Att delta i Altingets Cybersäkerhetsnätverk kan vara en chans för oss att göra just detta även om vi inte sitter i Riksdagen.

Cybersäkerhetsnätverket i fråga arrangeras av nätmagasinet Altinget och modereras av Mikael Odenberg, f.d. försvarsminister. I nätverket kommer runt 20 personer med intresse och erfarenhet av cybersäkerhetspolitik att delta; dessa representerar bl.a. myndigheter, regioner/kommuner, företag med mera.

Nätverket består av 5-6 träffar med teman som ”Säkerhet i molntjänster” och ”Det psykologiska kriget och hotet mot demokratin”.

Efter varje träff kommer partiet att publicera en rapport med de viktigaste lärdomarna från samtalen och hur ett pirat-perspektiv på de diskuterade frågorna ser ut. Rapporterna kommer att kunna hittas på vår hemsida.

Deltagandet för Piratpartiet kostar 16 250 SEK. Partiet har centralt gått in med 5000 SEK. Vi hoppas att ni kan hjälpa oss samla resterande 11 250 SEK för att försäkra att våra synpunkter är representerade när viktiga beslut ska fattas.