Facebook-reklam om TERREG

För att sprida medvetenhet om TERREG och dess krav på censur vill vi köpa räckvidd på Facebook.
126.33% Insamlat
3 790 kr donerat av 3 000 kr
20 donatorer
Kampanjen är avslutad

Vad är TERREG?

Terrorförordningen, även känd som TERREG (TERror REGulation) eller TCO (Terrorist Content Online), är en slarvig, dåligt motiverad EU-lag med syfte att förhindra spridning av terrormaterial på nätet. Lagen kommer istället att leda till utbredd censur på internet. Om inte massiva protester leder till förändringar i de pågående trilogerna kommer TERREG med största sannolikhet att röstas igenom under hösten 2020.

Kampanjens syfte

Idag är TERREG mer eller mindre helt okänd bland både allmänhet och politiskt intresserade. Vi i Piratpartiet har tagit fram en övergripande informationssida och utvecklat ett antal aspekter av förslaget i flera förklarande texter – till exempel gällande kravet på uppladdningsfilter och problemet med vem som får möjlighet att censurera internet med hjälp av TERREG.

Nu behöver vi sprida denna information. Första steget i att stoppa TERREG är att se till att politiskt intresserade får upp ögonen för lagen och börjar prata om den, så att vi kan få till den typ av organiskt samtal som leder till att media börjar skriva om frågan.

Vi vill därför köpa räckvidd på Facebook för ett antal inlägg där om TERREG, med målsättningen att driva besökare till  vår informationssida. Alla pengar som samlas in kommer gå till att finansiera denna räckvidd.

Vill du swisha?

Du kan donera till kampanjen via Swish – vårt nummer är 1231792159 – märk din donation med ”TERREG”.


För mer information om TERREG, se Piratpartiets kampanjsida.