Kampanj i Skåne

Skåne är en av de landsdelar där vi har störst chans att ta mandat - hjälp oss på vägen dit!
36.15% Insamlat
10 844 kr donerat av 30 000 kr
19 donatorer
Kampanjen är avslutad

Piratpartiet ställer upp i valen till Skåne läns landsting, Lunds kommun, Malmö kommun och Skurups kommun. Vi välkomnar också att fler kommuner bildar lokala föreningar, beslutar om en politisk plattform och anmäler kandidater innan valet. Har du frågor kring den processen kan du kontakta vår partisekreterare Mattias Rubenson på mattias.rubenson@piratpartiet.se.

Eftersom Lund är en av partiets fokuskommuner så finansieras valrörelsen där av partiet centralt. Däremot finns inga centrala pengar för att täcka den merkostnad det innebär att ställa upp i landstinget, Malmö kommun eller övriga kommuner som vill driva valrörelse.

Den budget vi satt är 12 000 kronor för valsedlar och ca 1 000 kronor för banktjänster. Till detta tillkommer framför allt marknadsföringsmaterial. Trycksakerna kommer att kosta drygt 8 000 kronor för 10 000 separata Skåne-broschyrer och tre lokala A3-plancher, vardera i 3 000 exemplar, totalt 5 000 kronor. Vi behöver kunna forsla (fram och tillbaka) samt rusta upp en valstuga till Malmö, vilket kommer kosta 2 000 kronor. Vi behöver också en del pengar för att se till att aktivister kan förflytta sig (t.ex. åka Pågatåg) till de platser där de behövs, och till allmän trivsel – en pizza då och då -, detta kostar runt 2 000 kronor. Slutligen trycker vi gärna upp tröjor som kan delas ut till aktivister, vilket kanske kostar 2 000 kronor.

Totalt blir detta 30 000 kronor.

Valsedlarna är redan inne på tryck, till en kostnad av 12 000 kronor. Bankkostnaden om 1 000 kronor och de 2 000 kronor vi tänkt till aktivister är också nästan obligatoriska för att vi ska kunna driva lokal valrörelse. Valstuga har beslutats av styrelsen i Malmös lokalförening. Med dess kostnad inräknad så måste vi nå minst 17 000 kronor i denna crowdfunding. 13 000 har redan lagts ut av föreningens ordförande i väntan på att han ska kunna återbetalas genom denna crowdfunding. Minsta startkostnaden för Skånematerialet är 1 500 kronor, för en Skånebroschyr och en lokal planch. Därutöver är kostnaderna beroende på upplagan, vilka alltså båda kan minskas vid brist på pengar.

Du kan donera via swish – 1231792159 – om du vill. Märk då donationen med ”S&M”, så att vi kan se att det är denna kampanj du donerar till!

Kostnaderna som redovisades ovan är lågt räknade, och vi vill gärna kunna vara mer generösa mot aktivister och beställa mer material, så om vi kan överstiga kampanjens mål vore det fantastiskt!

Har du några frågor kring valkampanjen i Skåne, kontakta Jan-Erik Malmquist på jan-erik.malmquist@piratpartiet.se.