Altingets nätverk kring cybersäkerhet

Fem träffar med föredrag och samtal - med efterföljande rapporter ur ett pirat-perspektiv.
0.00% Insamlat
0 kr donerat av 16 250 kr
0 donatorer
57 dagar kvar

Piratpartiet har bjudits in till att delta i ett nätverk kring cybersäkerhet och politiken däromkring. Nätverket arrangeras av Altinget och modereras av Mikael Odenberg, f.d. försvarsminister. I nätverket kommer runt 20 personer med intresse och erfarenhet av cybersäkerhetspolitik att delta; dessa representerar bl.a. myndigheter, regioner/kommuner, företag med mera.

Nätverkets program består av fem träffar med föredragshållare och efterföljande samtal. Träffarna är:

* 6 December 2019 – Cybersäkerhet på den politiska dagordningen –
hur skyddar vi Sverige och regeringen?
* 6 Februari 2020 – Digitalisering och cybersäkerhet – kunskap och
kompetensutveckling
* 26 Mars 2020 – Ann-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på
Internetstiftelsen i Sverige. Säkerhet i molntjänster
* 14 Maj 2020 – Det psykologiska kriget och hotet mot demokratin,
* 21 September 2020 – Vad gör regeringen för att göra Sverige
säkrare och mindre sårbart?

Efter varje träff kommer partiet att publicera en rapport med de viktigaste lärdomarna från samtalen och hur ett pirat-perspektiv på de diskuterade frågorna ser ut. Rapporterna kommer att kunna hittas på vår hemsida.


För att Piratpartiet ska kunna delta behöver vi betala deltagaravgiften på 16 250 kronor. Det är till detta ändamål samtliga insamlade pengar kommer gå.

Förutom att donera direkt här kan du också swisha till 1231792159 och märka din donation ”Altinget”, så bokför vi den till den här kampanjen.