EU-val 2019: Broschyrer

100.00% Insamlat
4 500 kr donerat av 4 500 kr
9 donatorer
Kampanjen är avslutad

Målsättningen är att trycka upp 2 500 broschyrer med ingående information om den politik vi går till val på och presentationer av kandidaterna vi ställer upp med.